חקר יהדות גליציה ובוקובינה- פרסי עידוד והצטיינות

עמותת יהדות גליציה ובוקובינה מציעה פרסי עידוד והצטיינות לכותבי עבודות בנושא יהדות זו.

פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור המצורף

/files/jewish-history/shared/hu_kol_kore_milga_hebrew_v10__rikuz_1.jpg