התוכנית הבין אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה מציעה מלגות ללימודי תואר שני ושלישי

התוכנית הבין אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה מציעה מלגות ללימודי תואר שני ושלישי

פרטים אודות מלגות לתואר שני

פרטים אודות מלגות לתואר שלישי

את הבקשות ניתן להגיש עד לתאריך: 1 בנובמבר 2017

שמות הזוכים יפורסמו באמצע דצמבר 2017