פרטים על בקשות למלגה לתארים מתקדמים - שנה"ל תשע"ח

מדור מלגות מודיע על מועד הגשת בקשות למלגה לתואר שני ושלישי החל  מה -1/09/2017

 

תואר שני:

רשאים להגיש בקשה סטודנטים שנה א' וב' הלומדים במסלול עם תזה.

 https://www1.biu.ac.il/scholarships/MA

 

תואר שלישי:

רשאים להגיש בקשה סטודנטים בשנים א'-ד'.

https://www1.biu.ac.il/scholarships/PHD

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר מדור מלגות או לדוא"ל:milgot.office@biu.ac.il

 

מועד אחרון להגשת בקשות:

י"א בחשוון תשע"ח

31.10.17