קול קורא למלגת לודמר

קול קורא להגשת מועמדות לפרסי עידוד והצטיינות

הקבצים המצורפים

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4