כנס דוקטורנטים של הפקולטה למדעי היהדות כ"ז באייר תשע"ז (23 במאי 2017), אולם בק