סמינר מחלקתי

הסמינר המחלקתי מיועד לתלמידי המחלקה ולסגל האקדמי שלה.

לו"ז זמני הסמינר בשנת הלימודים תשע"ז

9.11.16 – ועדת קרן קושיצקי

30.11.16 – ישיבה של סגל המחלקה

7.12.16 – גליה ריצ'לר גרבלר, מכמני הספרייה הלאומית

4.1.17 – ד"ר מלי אייזנברג, ספרות ילדים על השואה (בשיתוף עם המכון לחקר השואה)

1.2.17 – פרופ' יונתן סרנה

15.3.17 – פרס חורגין לדוקטורט

29.3.17 – הרצאה שנתית, קתדרת בראון (אולם בק)

19.4.17 – יוקדש ליום השואה, פרטים בהמשך (בשיתוף עם המכון לחקר השואה)

10.5.17 – ד"ר אלנה קידושיוטה

7.6.17- פרופ' יהושע טפליצקי